Giới thiệu


Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Tên tiếng Anh : SONG DA 8 JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt tiếng Anh : SONG DA 8

Trụ sở chính : Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 8 là một công ty được chuyển đổi từ Công Ty TNHH Nhà nước một thành viên thành hình thức Công Ty Cổ Phần theo Quyết Định số 1423/QĐ - BXD ngày 23/11/2007 của Bộ Xây Dựng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500276454 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17 tháng 6 năm 2013 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp.